ΙNAGROS   4η ΘΕΣΗ 811 ΨΗΦΟΙ

Το ολοκληρωμένο αγροτικό εργαλείο πληροφόρησης και επικοινωνίας για αρδευόμενες καλλιέργειες, που τις καθιστά πιο κερδοφόρες και αποδοτικές. Παράλληλα, παρέχει στον γεωπόνο, τη δυνατότητα να ελέγχει από απόσταση τις καλλιέργειες των αγροτών-πελατών του. Η ομάδα δημιουργήθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια και συγκροτείται από 8 μέλη. Η πλατφόρμα βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιμαστικής υλοποίησης στην Βοιωτία, τη Θήβα, τον Μαραθώνα και την Τρίπολη. Η ομάδα, με το έργο της, εκπροσωπεί κάθε αξία της GenerationN.

PREVIOUS
PREVIOUS
NEXT
NEXT

Μόλις ψήφισα την Inagros, εκπρόσωπο της  Nissan Generation N, της γενιάς που με τη δράση της αλλάζει τον κόσμο!

/media/1371/inagros.jpg